Namninsamling 2022

 

Fortsätt att hålla GMO-mat strikt reglerad och märkt!

 

 

HUVUDKRAV:

Vi uppmanar vår regering och europeiska beslutsfattare att ta stark ställning mot alla försök att exkludera nya GMO från EU:s befintliga GMO-lagstiftning, upprätthålla obligatoriska säkerhetskontroller, transparens och märkning för alla GMO för att garantera säkerheten för våra livsmedel, samt för att skydda naturen, miljön och vår valfrihet.

 

Skriv på denna namninsamling nu eller läs vidare.

  

Vi har rätt att bestämma vad vi äter och odlar på våra fält!

 
Nu planerar EU-kommissionen att exkludera nya genetiskt modifierade organismer (GMO), som de kallar nya genomiska tekniker (NGTs), från processerna för godkännande i EU:s befintliga GMO-lagstiftning.

Enligt de nuvarande reglerna är både gamla och nya genetiskt modifierade organismer föremål för EU:s granskning, vilket säkerställer riskbedömning för människors hälsa och miljön, transparens för producenter och jordbrukare och tydlig märkning för konsumenterna. Att exkludera nya GMO skulle hindra bönder, livsmedelsproducenter, återförsäljare och medborgare från att göra GMO-fria val. 

Stora kemi- och fröföretag vill tvinga ut genetiskt modifierad mat på våra åkrar och tallrikar utan att vi vet om det.

Dessa företag har genom lobbyverksamhet i Europeiska kommissionen i många år arbetat för att exkludera nya GMO från den europeiska GMO-förordningen, och gjort ogrundade påståenden om fördelar för hållbarhet, klimat och minskning av bekämpningsmedel. Men eftersom kemi- och fröföretag också har patent på frön som är konstruerade med dessa tekniker, är motivationen rent ekonomisk - att öka sin vinst. Ett sådant övertagande av utsäde skulle allvarligt hota jordbrukarnas autonomi och jordbrukets biologiska mångfald som helhet.
 

- Nya GMO är GMO och bör regleras som sådana, i linje med försiktighetsprincipen. Alla genetiskt modifierade organismer måste genomgå en strikt säkerhetsutvärdering och märkas som genetiskt modifierade, för att säkerställa transparens genom hela leveranskedjan.

- Mer forskning måste göras för att undersöka hot mot biologisk mångfald, hälsorisker, socioekonomiska konsekvenser för jordbrukare och livsmedelssystemet samt säkerställa tillförlitliga detektionsmetoder.

- Regeringar och EU-beslutsfattare måste främja beprövade lösningar för ett hållbart, klimat-tåligt jordbruk, såsom agroekologiska metoder och ekologiskt jordbruk, och skydda växtförädlarnas frihet att verka utan att begränsas av den långtgående omfattningen av patent på frön som producerats med nya GMO.

 

HUVUDKRAV: Vi uppmanar vår regering och europeiska beslutsfattare att ta stark ställning mot alla försök att exkludera nya GMO från EU:s befintliga GMO-lagstiftning, upprätthålla obligatoriska säkerhetskontroller, transparens och märkning för alla GMO för att garantera säkerheten för våra livsmedel, samt för att skydda naturen, miljön och vår valfrihet.

Skriv på denna namninsamling nu och hjälp oss gärna att sprida vidare!

 

 

Vidare läsning:

Deregulation of New GMOs? No way!

In the EU, all GMOs and GM food/feed products are subject to EU authorization, risk assessment, GMO labelling and traceability. However, the Commission is now taking steps to deregulate new GMOs. It is time to make our voices heard!

 

Om din organisation också vill ha petitionen på er webbplats, bara skriv till:
hejda.gmo@gmail.com

Läs mer om GMO, vänligen öppna denna sida.
https://hejdagmo.wordpress.com/

EnglishFranceDeutsch